Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8394757 2021-09-27
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych SN na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8389193 2021-09-27
godz. 10:00
Łódzkie Doposażenie obiektów rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy Drzewica – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych. Część 1: Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewica – w ramach prog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413581 2021-09-27
godz. 10:00
Łódzkie DZP.26.1.194.2021 Wykonanie i ustawienie wiaty stalowej na nieruchomościach przy ul. Poznańskiej 52 i ul. Kilińskiego 108 w Łodzi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411475 2021-09-27
godz. 11:00
Łódzkie DZP.26.1.196.2021 wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej 10 drzew rosnących na nieruchomościach przy ul. Przylesie 20, 24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408758 2021-09-27
godz. 12:00
Łódzkie Założenie łąki kwietnej na terenie znajdującym się u zbiegu ul. Perlą i ul. Barona w Łodzi, dzielnica Polesie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413642 2021-09-27
godz. 14:00
Łódzkie Zagospodarowanie działki sołeckiej dla najmłodszych mieszkańców wsi-budowa placu zabaw

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391424 2021-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Szmaragdowa Riwiera w Arturówku w Łodzi - etap 1 5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Szmaragdowa Riwiera w Arturówku w Łodzi – etap 1”. 5.2 Zakres ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417944 2021-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż z zachowaniem strefy bezpieczeństwa ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417947 2021-09-28
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Gołębiew Stary, działka nr 245, obręb ewidencyjny Gołębiew Zakres pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8365443 2021-09-28
godz. 13:00
Łódzkie 3.1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa oraz montaż dwóch wiat rowerowych wraz z montażem stojaków na rowery i stacji naprawczej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388513 2021-09-29
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej, obejmująca wykonanie m.in.prac przygotowawczych,dostawy i montażu urządzeń zabaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397648 2021-09-30
godz. 08:00
Łódzkie „Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwest. pn. „Ławeczki multimedialne z bajkami I.Krasickiego oraz krótką historią Miasta Sk-ce (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Sk-ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8395444 2021-09-30
godz. 10:00
Łódzkie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - modernizacja miejskiego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rzecznej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397988 2021-09-30
godz. 10:00
Łódzkie „Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn. ”Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach” 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401286 2021-09-30
godz. 12:00
Łódzkie Sprzedaż 142 szt. drzew na pniu z terenu Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 27.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400454 2021-10-01
godz. 09:00
Łódzkie [Numeracja zgodna z SWZ]5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Strefy Huśtawek w Parku im. marszałka J. Piłsudskiego, która obejmuje wykonanie m.in.: 5.1.1 Zamówienie podstawowe , w tym: - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397870 2021-10-01
godz. 10:00
Łódzkie "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II" Przedmiotem zamówienia w ramach przedmiotowego postę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8293822 2021-10-01
godz. 11:00
Łódzkie Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi w Łodzi, Rejon Autostradowy w Łowiczu – autostrada A1. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406763 2021-10-04
godz. 14:00
Łódzkie Sfrezowanie pnia pozostałego po wycięciu kasztanowca w nieruchomości przy ul. Świętej Anny nr 25 w Brzezinach oraz dokonanie nasad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411930 2021-10-04
godz. 14:00
Łódzkie 435/2021 Sfrezowanie pnia pozostałego po wycięciu kasztanowca w nieruchomości przy ul. Świętej Anny nr 25 w Brzezinach oraz dokona...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401986 2021-10-05
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Stradzew Gmina Wola Krzysztoporska.Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawiera cała dokumentac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410049 2021-10-06
godz. 10:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw w Parku Nad Jasieniem, która obejmuje m. in.: W zamówieniu podstawowym: 1.1. Prace rozbiórkowe, 1.2. Dostawa i montaż 3 urządzeń zabawowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8415374 2021-10-08
godz. 10:00
Łódzkie „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Sługocice ” 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Sługocice”Przedmiotem zamówienia jest wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416363 2021-10-12
godz. 08:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: budowa strefy relaksacyjno –rekreacyjne w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi, zgodnie z „Formularzem Oferty”,stanowiącym załącznik nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903691 2021-10-12
godz. 11:00
Łódzkie REWALORYZACJA PARKU W GORZĘDOWIE Numer referencyjny: IOŚ.271.21.2020 Przedmiot zamówienia obejmuje miedzy innymi: − rewitalizację terenu parku − budowa oświetlenia, − budowę ciągów pieszych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin