Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - obiekty użyteczności publicznej - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8290941 2021-09-27
godz. 10:00
Łódzkie Zad.1 „Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym GT-2". Zad. 2 „Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8252536 2021-09-30
godz. 10:00
Łódzkie Wybór partnera prywatnego do „Zaprojektowania, wybudowania i zarządzania nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem Numer referencyjny: DSR-ZP-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8378703 2021-09-30
godz. 10:00
Łódzkie Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo - wychowawczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie wykonania BUDO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8358096 2021-10-01
godz. 11:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa „Centrum Turystyki” w Woli Grzymkowej, służąca celom rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców oraz turystów.2. Zakres robót obejmuje w szczególności wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8374874 2021-10-04
godz. 10:00
Łódzkie „Budowa budynku pasywnego stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Wartkowice” 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8318976 2021-10-04
godz. 11:00
Łódzkie „Budowa budynków A, B, D wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nowobudowanych budynków w formule zaprojektuj i wybuduj - Etap II inwestycji pn. „Alchemium – magia chemii jutra..." Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400996 2021-10-04
godz. 12:30
Łódzkie Przebudowa i rozbudowa Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i wybuduj 1. Wykonawca zobowiązany jest do:a) Przygotowania dokumentacji projektowej w postaci koncepcji, projektów budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8405896 2021-10-05
godz. 09:00
Łódzkie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414420 2021-10-08
godz. 09:00
Łódzkie Budowa drewnianego budynku - sali dydaktycznej przy Nadleśnictwie Smardzewice –III postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drewnianego budynku - sali dydaktycznej przy Nadleśnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin