Przetargi i zamówienia - Radomsko - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8389419 2021-09-27
godz. 09:00
Łódzkie Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej „Glinianki”– Etap II zadania dokumentacja projektowa 1 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8380566 2021-09-27
godz. 11:00
Łódzkie Część 1: Część I - Budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Piastowską w Radomsku w rejonie skrzyżowania z ul. Łokietka1.Zakres rzeczowy robót: Korekta geometrii ulicy (korekta łuku, likwid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396509 2021-09-27
godz. 12:00
Łódzkie Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8394922 2021-09-29
godz. 09:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie grodzeń upraw leśnych w ilości 18096 mb oraz demontażu starych grodzeń w ilości 1305 mb w Nadleśnictwie Radomsko.Lokalizacja wykonania grodzeń:Nadleś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391762 2021-09-30
godz. 09:00
Łódzkie Budowa rowów przydrożnych i zbiornika infiltracyjno- odparowującego dla odwodnienia odcinka ul.Krańcowej wRadomsku na wysokości posesji 64-78 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414669 2021-10-01
godz. 23:59
Łódzkie Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „Dobre miejsce” wsp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8414779 2021-10-04
godz. 09:00
Łódzkie Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko od 01.11.2021 r. do 31.12.2022 r. Zakres zamówienia obejmuje:1) mechaniczne odśnieżanie dróg zarządzanych przez Gminę Radomsko w kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408858 2021-10-05
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne i odpady selektywnie zebranego popiołu Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników tworzywowych, dwukołowych przeznaczonych na odpad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8400821 2021-10-06
godz. 00:00
Łódzkie Interesuje mnie wykonanie tynku cementowo-wapiennego w nowym budynku - Radomsko Interesuje mnie wykonanie tynku cementowo-wapienne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404806 2021-10-06
godz. 00:00
Łódzkie Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379626 2021-10-06
godz. 09:00
Łódzkie Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jana Kazimierza 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kazimierza. 2. Przedmiot zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8376783 2021-10-07
godz. 23:59
Łódzkie Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego środka trwałego w postaci koparki przeładunkowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8379747 2021-10-08
godz. 08:00
Łódzkie Przebudowa zbiornika Folwarki Numer referencyjny: SA.270.1.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego zbiornika (o pow. ok.0,33 ha) w leśnictwie Folwarki wraz z wykonaniem pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8397425 2021-10-12
godz. 11:00
Łódzkie Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasta Radomska w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r. Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8391661 2021-10-15
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów. Numer referencyjny: Z/1/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego mobilnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406409 2021-10-18
godz. 11:00
Łódzkie Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów i NNW dla Miasta Radomsko oraz wybranych jednostek Numer referencyjny: PZP.271.1.20.2021 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8401174 2021-10-19
godz. 00:00
Łódzkie Badanie bilansu Spółki za 2021-2022 rok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin